Basbelopp

Prisbasbelopp: 47.300 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 48.300 kr
Inkomstbasbelopp: 66.800 kr

Statslåneränta 2019

Statslåneränta (2019 genomsnitt): 0,03 %
Referensränta (2019-11-30): -0,09 %
Dröjsmålsränta: 7,50 % (referensränta + 8,00%)

Representation (exkl. moms)

Intern/extern representation: 0 kr
(lunch, middag, supé)
Enklara förtäring: 60 kr
Golf, teater, etc: 180 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester (intern): 180 kr

Moms

25% (Normalt): 20% av priset
12% (Livsmedel, konstverk, hotell): 10,71% av priset
6% (Böcker, tidningar, resor, bio, idrott): 5,66% av priset

Socialavgifter

Arbetsgivaravgifter
Födda 1955– : 31,42 %
Födda 1938-1954: 10,21 %
Födda 2002–2004 vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad: 10,21 %

Egenavgifter
Födda 1955- : 28,97 %
Födda 1938-1954: 10,21 %

Löneskatt: 24,26 %

Traktamente

Heldagstraktamente: 240 kr
Halvdagstraktamente: 120 kr

Skattefri bilersättning

Egen bil i tjänst: 18,50 kr/mil
Förmånsbil i tjänst (bensin, el, etanol, m.m.): 9,50 kr/mil
Förmånsbil i tjänst (diesel): 6,50 kr/mil

Sjukförsäkring

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2018: 341.200 kr
Högsta föräldrapenning 2018: 455.000 kr

Sjuklön

Dag 1: (karensdag): 0 %
Dag 2 – 14: 80 %
Dag 15: Försäkringskassan

Brytpunkt för statlig inkomstskatt (taxerad förvärvsinkomst)

Skiktgräns: 509.300 kr
Brytpunkt 20% statlig skatt (<65 år vid inkomstårets ingång): 523.200 kr
Brytpunkt 20% statlig skatt (65+ år vid inkomstårets ingång): 575.500 kr

Mer info: Skatteverket

Gåvor till anställda (inkl. moms)

Julgåva: 450 kr
Jubileumsgåva: 1.350 kr
Minnesgåva: 15.000 kr