Ekonomifakta 2023

Basbelopp

Prisbasbelopp: 52.500 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 53.500 kr
Inkomstbasbelopp: 74.300 kr

Statslåneränta 2022

Statslåneränta (2022 genomsnittlig): 1,46%
Referensränta (2022-11-30): 1,94%
Dröjsmålsränta: 8,00 % (referensränta + 8,00%)

Representation (exkl. moms)

Extern
Frukost, lunch, middag: 0 kr
Enklare förtäring: 60 kr
Golf, teater, etc: 180 kr

Intern
Frukost, lunch, middag: 0 kr
Enklare förtäring: 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester (intern): 180 kr

Moms

25% (Huvudregel): 20% av priset
12% (Livsmedel, konstverk, hotell): 10,71% av priset
6% (Böcker, tidningar, resor, bio, idrott): 5,66% av priset

Socialavgifter

Arbetsgivaravgifter
Födda 2005-2007: 10,21%*
Födda 2000-2004: 19,73%**
Födda 1957- 31,42%
Födda 1938-1956: 10,21 %

*gäller ersättning upp till 25 000 kr/månad
**tillfällig nedsättning fram till 31 mars 2023

Egenavgifter
Födda 1957- 28,97%
Födda 1938-1956: 10,21%

Löneskatt: 24,26 %

Traktamente

Heldagstraktamente: 260 kr
Halvdagstraktamente: 130 kr

Skattefri bilersättning

Egen bil i tjänst: 25,00 kr/mil
Förmånsbil i tjänst (alla drivmedel utom el): 12,00 kr/mil
Förmånsbil i tjänst (går på enbart el): 9,50 kr/mil

Brytpunkt för statlig inkomstskatt (taxerad förvärvsinkomst)

Skiktgräns: 598.500 kr
Brytpunkt 20% statlig skatt (inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång): 613.900 kr
Brytpunkt 20% statlig skatt (har fyllt 66 år vid inkomstårets ingång): 683.200 kr

Mer info: Skatteverket

Gåvor till anställda (inkl. moms)

Julgåva: 500 kr
Jubileumsgåva: 1.500 kr
Minnesgåva: 15.000 kr