Ekonomifakta 2024

Basbelopp

Prisbasbelopp: 57.300 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 58.500 kr
Inkomstbasbelopp: 76.200 kr

Statslåneränta 2023

Statslåneränta (2023 genomsnittlig): 2,48%
Referensränta (2023-11-30): 2,62%
Dröjsmålsränta: 8,00 % (referensränta + 8,00%)

Representation (exkl. moms)

Extern
Frukost, lunch, middag: 0 kr
Enklare förtäring: 60 kr
Golf, teater, etc: 180 kr

Intern
Frukost, lunch, middag: 0 kr
Enklare förtäring: 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester (intern): 180 kr

Moms

25% (Huvudregel): 20% av priset
12% (Livsmedel, konstverk, hotell): 10,71% av priset
6% (Böcker, tidningar, resor, bio, idrott): 5,66% av priset

Socialavgifter

Arbetsgivaravgifter
Födda 1958- 31,42%
Födda 1938-1957: 10,21 %

Egenavgifter
Födda 1958- 28,97%
Födda 1938-1957: 10,21%

Löneskatt: 24,26 %

Traktamente

Heldagstraktamente: 290 kr
Halvdagstraktamente: 145 kr

Skattefri bilersättning

Egen bil i tjänst: 25,00 kr/mil
Förmånsbil i tjänst (alla drivmedel utom el): 12,00 kr/mil
Förmånsbil i tjänst (går på enbart el): 9,50 kr/mil

Brytpunkt för statlig inkomstskatt (taxerad förvärvsinkomst)

Skiktgräns: 598.500 kr
Brytpunkt 20% statlig skatt (inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång): 615.300 kr
Brytpunkt 20% statlig skatt (har fyllt 66 år vid inkomstårets ingång): 697.300 kr

Mer info: Skatteverket

Gåvor till anställda (inkl. moms)

Julgåva: 550 kr
Jubileumsgåva: 1.650 kr
Minnesgåva: 15.000 kr